Kašna na I. nádvoří

Kašna se nachází uprostřed parčíku na I. nádvoří, bývalém rejdišti. Přesná doba vzniku této kašny není známa, dá se ale usuzovat podle pětilisté růže na středním sloupku pod vodním výtokem, že byla zbudována před rokem 1601, kdy Petr Vok z Rožmberka prodal Český Krumlov císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Dalším vodítkem při zjišťování doby vzniku pro nás může být zavedení vody do těchto míst v letech 1560 - 1561. Kašna je datována rokem 1561.

Původně stála kašna dále severozápadním směrem od současného místa. Počátkem 17. st. přestala kašna dočasně plnit svou funkci. Vznikla tehdy potřeba vlastního vodního zdroje uvnitř hradeb, nezávislého na vnějších zdrojích. Tyto požadavky vodovod z vrchu Kletě, kterým byla kašna napájena, nesplňoval, proto byla v letech 1618 - 1619 vykopána na rejdišti studna nová. Někdy v 2. pol. 17. st. byla kamenná kašna znovu uvedena do provozu. V r. 1853 byl na příkaz Jana Adolfa II. ze Schwarzenberku upraven celý prostor rejdiště a do jeho středu byla přesunuta kašna a okolí bylo osázeno stromy.

Kašna_na_I._nádvoří

Zdroj citace: www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_1nadvori_kasna.xml