Medvědí příkop a historie chovu medvědů na zámku Český Krumlov

Hradní příkop mezi I. a II. nádvořím zámku vznikl jako součást původního gotického opevnění a měl zejména obrannou funkci. Chránil hradbu a věžní bránu, která umožňovala vstup na II. nádvoří zámku, a byl opatřen dřevěným padacím mostem. Za vlády Viléma z Rožmberka v 16. století hradba a věžní brána zanikly a na jejich místě byla vystavěna správní budova - Buchhalterie (Nové purkrabství). V té době zřejmě vznikl renesanční val na druhé straně příkopu, který byl v pozdním baroku upraven. Původní dřevěný padací most nahradil roku 1760 most kamenný se sochami Panny Marie a sv. Josefa. Tím vznikla dnešní podoba Medvědího příkopu.

První zmínky o chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově pocházejí právě z doby Viléma z Rožmberka - z druhé poloviny 16. století. Kde se tehdy na zámku medvědi chovali, není známo. V dnešním medvědím příkopu to být nemohlo, protože ten vznikl až na počátku třicetileté války, tedy počátkem sedmnáctého století. První zprávy o tom, že se medvědi chovají v příkopu, pocházejí z roku 1707, kdy tam byli umístěni čtyři medvědi. Od třicátých do devadesátých let 18. století byli medvědi v zámeckém příkopu drženi nepřetržitě. V první polovině 19. století se tam nenacházelo ani jedno zvíře. Až v roce 1857 opatřil Karel ze Schwarzenberku z orlické rodové linie pro Jana Adolfa II. ze Schwarzenberku medvědí pár ze Sedmihradska. Za opatrovatele zvířat byl ustanoven Jan Jindra s titulem medvědáře, který zastával tuto funkci celých třicet let. Početní stav medvědů byl nadále udržován nákupem zvířat v zoologických zahradách, vlastními přírůstky a dary od známých šlechticů. Od roku 1887 byl příkop znovu na 20 let prázdný. V roce 1907 daroval princ Zikmund Schonburg-Waldenburg Schwarzenberkům dvě medvědice Ruschi a Ajax, přivezené z obory v Kynžvartu. První z nich žila do roku 1930, druhá do roku 1935.

V roce 1995 vznikla Studie rekonstrukce medvědária, na jejímž základě proběhla v letech 1995-1999 rekonstrukce Medvědího příkopu zaměřená na kultivaci obou medvědích výběhů. Po dokončení rekonstrukce se do medvědária nastěhovaly dva medvědí páry: staronoví obyvatelé Kateřina s Vokem a jejich syn Hubert s mladou medvědicí Marií Terezií, kterou daroval českokrumlovskému zámku Innsbrucký Lesopark.

13. 1. 2000 se medvědici Kateřině narodila medvíďata - Matěj, Jakub, Vojta. Chov medvědů finančně zajišťuje z větší části správce památky Státní památkový ústav České Budějovice, sponzoři prostřednictvím Nadace Barokního divadla a do kasiček umístěných u výběhů přispívají i návštěvníci zámku. Mladí medvědi, kteří byli slavnostně pokřtěni na zámku Kozel, se poté přestěhovali do Berouna do místního lesoparku.

V současné době se chovají v příkopu čtyři medvědi, starší Vok a Kateřina a jejich medvíďata Daxi a Hubert, o které pečuje medvědář Jan Černý. V dnešní době medvědi nežijí v ideálních podmínkách. Správa státního hradu a zámku Český Krumlov ve spolupráci s Nadací barokního divadla usilují o rekonstrukci medvědária a zlepšení životních podmínek medvědů. V současné době je zpracovávána studie rekonstrukce medvědária na zámku Český Krumlov. Její realizace však bude velice náročnou záležitostí, a proto jsme vděčni za každou pomoc při řešení tohoto problému.

Opatrovatel_medvědů

Zdroj citace: www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_1nadvori_mpriko.xml